cabinet mediator
Consiliul de Mediere din Romania
Birou de mediator
Kovacs Cecilia
Contact rapid
0740 799 492
Orar programari
Luni - vineri: 900 - 1900
Sambata: 900 - 1700
Media
videoclip mediere
mediator arad cabinet mediere arad mediere arad cabinet mediator
Activitate suspendata la cerere!

Litigii civile


Litigiile civile reprezintă cele mai diverse speţe în care medierea poate fi utilizată în vederea soluţionării acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Litigii comerciale


Toate tipurile de litigii comerciale pot fi supuse medierii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Litigii de familie


Litigiile de familie ce pot fi supuse medierii, sunt prevăzute în mod explicit de legiuitor, prin dispoziţii speciale.

Litigii penale


Litigiile penale pentru care se poate aplica procedura medierii, sunt precizate în mod expres de către textul de lege.

Litigii de munca


Litigiile de muncă pot avea cauze obiective au subiective, iar rezolvarea acestora operativ pot aduce beneficii tuturor, fără alterarea definitivă a relaţiilor dintre părţi.

Litigii diverse


Medierea se poate aplica unei largi palete de situaţii conflictuale, pentru a se rezolva litigii dintre cele mai diverse.