cabinet mediator
Consiliul de Mediere din Romania
Birou de mediator
Kovacs Cecilia
Contact rapid
0740 799 492
Orar programari
Luni - vineri: 900 - 1900
Sambata: 900 - 1700
Media
videoclip mediere
mediator arad cabinet mediere arad mediere arad cabinet mediator
Activitate suspendata la cerere!

Despre mediere

Puteti afla mai multe detalii despre mediere accesând întrebările de mai jos:

Ce este medierea?

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor:
 • alternativă la instanţele de judecată
 • pe cale amiabilă
 • cu ajutorul unei terţe persoane neutre, imparţiale şi fără putere de decizie - mediatorul
 • în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate
 • cu caracter voluntar din partea părţilor
 • rapidă şi cu costuri reduse (onorariul mediatorului), fără taxe de timbru
 • ajută părţile să găsească o soluţie satisfăcătoare, reciproc acceptată

Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului:
 • ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele
 • să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile

Cine poate participa la mediere?

Pot participa:
 • persoane fizice
 • persoane juridice

Medierea se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.

Medierea poate avea loc între două sau mai multe părţi.

Părţile pot participa la sedinţele de mediere cu sau fără avocaţi. La mediere pot participa şi alte persoane, în condiţii stabilite de comun acord, pe baza unui contract de confidenţialitate semnat de către aceşti participanţi la mediere.

Cum se stabileşte mediatorul?

Părţile au dreptul să-şi aleagă în mod liber mediatorul.

Medierea se poate realiza de către:
 • unul
 • mai multi mediatori

Când se poate declanşa procedura de mediere?

Părţile pot apela la mediere oricând, din momentul declanşării diferendului dintre ele, chiar şi după declanşarea unei proceduri judiciare, arbitrale sau ale altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale.

Organele judiciare şi arbitrale, precum şi autorităţile cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea litigiilor dintre ele.

Cum se procedează în cazul proceselor în derulare?

Pentru desfăşurarea procedurii de mediere:
 • judecarea cauzelor civile de către instanţele judecătoreşti sau arbitrale va fi suspendată, la cererea părţilor, în condiţiile prevăzute de art. 242, alin. 1, pct. 1 din Codul de procedură civilă
 • perioada maximă de suspendare a procesului este de 3 luni, timp în care se derulează medierea

Procedura de mediere poate interveni şi fără solicitarea acestui termen, dacă părţile aleg medierea şi se prezintă la termenul de judecată cu acordul de mediere, solicitând emiterea hotărârii în baza acestui accord.

În cazul în care conflictul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre de expedient, potrivit dispoziţiilor art. 271 din Codul de procedură civilă. Această hotărâre este definitivă şi executorie.

Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbre plărite pentru învestirea acesteia, pentru cazurile prevazute de lege.

Cum se procedează dacă între părţi nu s-a declanşat un proces?

Medierea poate interveni înaintea declanşării unui proces pe rolul instanţelor de judecată. În acest caz termenul de prescripţie se suspendă până la finalizarea medierii, respectiv de la data semnării contractului de mediere şi până la data întocmirii procesului verbal de încheiere a medierii.

Părţile se vor prezenta cu acordul de mediere în faţa unui notar public pentru verificarea legalităţii şi autentificarea acestuia. Opţional, dacă speţa o permite, prezentarea la notar nu este obligatorie.

Acolo unde legea impune acest lucru, acordul de mediere va fi în mod obligatoriu supus autentificării notariale, sub sancţiunea nulităţii absolute. Astfel de situatii sunt explicite în lege şi se referă la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile, moşteniri, grăniţuiri ce implică modificări cadastrale, precum şi multe altele.

Informarea despre mediere este gratuita!