cabinet mediator
Consiliul de Mediere din Romania
Birou de mediator
Kovacs Cecilia
Contact rapid
0740 799 492
Orar programari
Luni - vineri: 900 - 1900
Sambata: 900 - 1700
Media
videoclip mediere
mediator arad cabinet mediere arad mediere arad cabinet mediator
Activitate suspendata la cerere!

Despre noi

Societatea română, parte a marii familii europene, nu scuteşte cetăţenii săi de a a se confrunta cu diverse probleme, generatoare de conflicte şi disfuncţionalităţi, aşa cum bine ştim cu toţii. De asemenea, este clar pentru noi toţi că, pe lângă problemele de rezolvat, cu toţii avem:
 • puţin timp la dispoziţie
 • resurse financiare din ce în ce mai mici
 • şi de cele mai multe ori avem nevoie de un cadru discret şi competent
pentru a soluţiona eficient conflictele ce le avem.

Avem convingerea că din scurta prezentare privind activitatea noastră de mediator va reuşi să deschidă o nouă perspectivă privind posibilităţile extraordinare de care dispuneţi prin aceste proceduri extrajudiciare şi sperăm să apelaţi la serviciile noastre atunci când veţi avea nevoie.

Cabinetul nostru s-a înfiinţat tocmai pentru a vă ajuta să rezolvaţi toate tipurile de litigii cu care vă confruntaţi în mod eficient, rapid, cu costuri reduse şi în totală siguranţă, cu discreţie:
 • litigii civile
 • litigii comerciale
 • litigii de munca
 • litigii de familie
 • litigii penale
 • litigii diverse

Apelând la serviciile noatre veţi constata că problemele dumneavoastă se vor rezolva rapid şi eficient, astfel încât soluţia găsită împreună să fie în deplină concordanţă cu nevoile dumneavoastră, menţinând relaţia cu partea adversă.

Noi facilităm:
 • comunicarea între părţi
 • generarea de opţiuni de rezolvare a conflictului
 • găsirea unei soluţii reciproc acceptată

Actuala legislaţie, armonizată cu cea europeană, ne-a permis să dezvoltăm o pregătire de specialitate specială prin care să dobândim competenţele necesare desfăşurării procesului de mediere, dobândind calitatea de mediator.
Potrivit pregătirii noastre specifice, în concordanţă cu cele mai înate standarde din domeniu, noi:
 • utilizăm metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere, pentru a ajuta părţile să ajungă la o înţelegere
 • servim exclusiv interesele legitime şi obiectivele urmărite de părţile aflate în conflict
 • ne bazăm pe cooperarea părţilor
 • nu avem putere de decizie în privinţa conţinutului înţelegerii la care ajung părţile
 • îndrumăm părţile să verifice legalitatea înţelegerii
 • putem solicita punct de vedere al unui specialist în legatură cu conflictul supus medierii, fără a dezvălui identitatea părţilor

Medierea, aşa cum înţelegem noi să o realizăm, potrivit legislaţiei în vigoare, este imparţială, neutră, echilibrată şi sigură, deoarece:
 • avem o responsabilitate privind echidistanţa şi echilibrul
 • suntem obligaţi etic să recunoaştem orice prejudecată sau conflict de interese cu privire la aspectele din discuţie
 • informăm părţile despre principiile medierii, procedura şi modul de desfăşurare, înainte de semnarea contractului de mediere şi începerea efectivă a procedurii
 • avem rolul de a asigura cadrul necesar astfel încât, părţile să ajungă la un acord în mod voluntar şi în cunoştinţă de cauză, fără constrângeri sau intimidări
 • suntem obligaţi să păstrăm confidenţialitatea informaţiilor de care am luat cunoştinţă în cursul activităţii de mediere, precum şi cu privire la documentele întocmite sau care ne-au fost predate de către părţi pe parcursul medierii
 • noi, în calitate de mediator, nu putem fi citaţi ca martor, decât în condiţiile excepţionale prevăzute de lege, cu acordul scris al ambelor părţi

Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie şi vă oferim suportul necesar pentru soluţionarea problemelor cu care vă confruntaţi.